2 channels video & sound Installation // 04:43
Goni Riskin // 2016

Please watch HD + Full screen

Outside – Inside – Outside
Info about the project’s residency (english) 

http://www.digitalartlab.org.il/ExhibitionPage.asp?id=941&path=level_1

Work process:  (hebrew)

העבודה מורכבת מצילומי וידיאו שצולמו ע״י גוני ריסקין ברחבי שכונת ג׳סי כהן, במהלך שהייה בת שבועיים במרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון, במסגרת התכנית למוזיקה אקספרמנטלית ואמנות הסאונד – מוסררה. שהייה זו יועדה לפיתוח עבודות שמייצרות יחסי גומלין ומעורבות עם המרכז, השכונה והתושבים שבה

צילומי הוידיאו בעבודה, מציגים פרגמנטים מאזורים שונים בג׳סי כהן, איזורי בנייה ומגורים, מרכז קהילתי ומסחרי ומגרשי משחק, בכל אלה כמעט ואין התרחשות או תנועה במהלך הצילום למעט פרטים מינוריים

בעבודת הסאונד נעשה שימוש בארכיון המרכז בחולון. הקבצים שנבחרו מתוך פרויקט גלוקלס וביקור של גורמים מהמרכז ומהשכונה בשכונה נורדבאנהוף בשטוטגרט, גרמניה. פרויקט שעסק בחילופי ידע בעלי תפקידים שונים ותושבים החיים ופועלים בשכונות

קבצי הוידיאו הנבחרים מתוך הארכיון, הומרו לקבצי סאונד והושתלו בקטעי הוידאו שצולמו לעבודה. כך, עבודת הוידאו מכילה שכבות סאונד שונות: שימוש בסאונד המקורי של השכונה כפי שתועד בוידיאו, והטמעה של הסאונדים מהשכונה המקבילה בשטוטגרט. הסאונדים מנורדבאנהוף ״מושתלים״ בתוך הוידיאו מג׳סי כהן ויוצרים ביחד פסקול חדש. השפות הזרות מתערבבות ביניהן (גרמנית, עברית ואנגלית), ומתערבלות גם עם המרקם החברתי, התרבותי וההיסטורי של שתי השכונות

העבודה עצמה הוצבה באמצעות שני מקרנים, כשהסאונד הבוקע מתוכה מושמע דרך רמקולים מוגברים באופן סימולטני. היא הוצגה בחלל מכוון, שאינו מבודד אותה מיתר עבודות הסטודנטים, ומקיף אותה בעבודות סאונד נוספות שנוצרו במהלך השהייה. מהלך קונסטרוקטיבי זה, בשילוב ההצבה והסאונד הבוקע מעבודות האחרות בחלל, מייצר שכבות של הפרעות פס-קול. לדוגמה, במהלך האירוע המסכם בו הוצבה העבודה, הוקלט הסאונד ״המפריע״ מעבודתו של אילן שלום ״המעגל המרובע״ (עבודת סאונד המורכבת מארבעה אוסילטורים שבה הקהל מוזמן להשתתף ולייצר סאונדים דרך משחק ופעולה עם הציוד) י

ג׳סי כהן היא שכונה בה מתגוררים מהגרים רבים. בשל אחוזי ההגירה הגבוהים בגלים חוזרים ונשנים נשמרו פערים חברתיים שהשוו לה מעמד של שכונת מצוקה
ההגירה אל השכונה, כמקום מגורים של קהילה קרובה ומצומצמת, מעמתת אותה עם “המקום האחר” שבתוכה

הדימויים בשילוב הסאונד, מייצרים זרות. הסאונד לכאורה לא קשור בחלקו לנראה בקטעי הוידאו, אבל מייצר קשרים מורכבים יותר עם משמעות הזרות/החוץ
השפות – העברית, אליה התווספה האנגלית – מדגישות את התקשורת במקום ואת הפערים שנוצרים דרך שפה
שתי הקבוצות בשכונה דוברות אנגלית במבטא שמייצר גוונים שונים בשפה, חיבורים והפרעות

דרך אמצעים אלו נוצרה הרחקה אל מחוץ לשכונה. הרחקה זו מדגישה את נושא ההגירה כבסיסי בכל שכונה שהיא. לכן נבחר סאונד זר, שמגיע מהשכונה הגרמנית, אבל כזו שנושאת בתוכה פעילות חברתית דומה

כל אלו מערערים על השכונה כמבנה חברתי סגור ומראים עד כמה היא נזילה וכמה קולות שונים מתקיימים בתוכה ובונים אותה

קטעי הסאונד מהשכונה נורדבאנהוף בשטוטגרט לקוחים מתוך קטעי וידאו של סיורים, הרצאות, ופעילויות חברתיות וקהילתיות,  בהן פעילות גרפיטי עם ילדי השכונה, סיור במתחם סקייטבורד, באתרי רכבות ובאתרי בניה, וגם מתוך סטודיו קעקועים (בו חלק מהפעילים עשו קעקוע משותף, שמבוסס על יצירה של מאיר טאטי, שהיה חבר במשלחת) י

במקביל, רבדי הסאונד חודרים אל הדימויים המוצגים. כך העבודה מייצרת בתוכה דיאלוג שמבוסס על הפרעות וחיבורים

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.